– ABP(R)

bent of kent u nog een informatie?
meld die dan bij ons aan dan plaatsen we deze er graag bij.
omdat deze site het beste tot zijn recht komt als deze zo compleet mogelijk is

ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheid en onderwijs.

Onze 2,8 miljoen deelnemers kunnen rekenen op vervangend inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Opmerking & klacht Aanvragen

hoe was uw Ervaring met het ABP ;


Definanciële situatie van ABP(2017)
Uitleg over de tot standkoming van de dekkingsgraad, indexatie en jaarverslagen van het ABP zelf.

Heeft u recht op AOW?
Als u in Nederland woont, ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd. AOW is het basispensioen van de overheid voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt.
U ontvangt AOW tot uw overlijden van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Verandert de Pensioenregeling voor u?
De nieuwe regels moeten de pensioenen en pensioenpremies stabieler maken.
Ook moeten de regels zorgen voor een eerlijkere verdeling van mee- en tegenvallers over de generaties. Wat betekent dit concreet voor u?

Nieuwsberichten en Publicaties
Actueel nieuwsoverzicht van allerlei wijzigingen, verwachtingen en doelstellingen van het ABP in de media.

 ivm M.I.P.

 IVM M.A.P.

aanvraag voorziening

Het zorgkompas voor Oriëntatie & Informatie.

Op het zorgkompas staat informatie te lezen over onderstaande onderwerpen:
Deze site is eveneens voorzien van minder urgente zaken zoals verenigingen of stichtingen die er te vinden zijn voor veteranen en/of militairen. L
aagdrempelige inloophuizen of veteranencafe’s voor bijvoorbeeld een praatje onder het genot van een kopje koffie.
Stap voor stap proberen we deze info ook in te richten op een precieze deel van de doelgroep.
Maar daar werken we nog aan.
Heeft u aanvullingen tips of andere inbreng?
dan zien wij die graag.

© MManagement 2008

Geef een reactie