(actief)Lid worden

de ledenraad alg. voorwaarde buddykompas

  - - - - - A: standaard aanmeld gegevens - - - - -

  1.

  2.

  3a. uw woon adres

  3b postcode

  3c.plaats

  4.

  5.

  6.
  uw telefoonnummer(bijvoorkeur GSM)

  - - - - - B: de volgende vragen over uw ervaring met onze doelgroep. - - - - -

  7.)ik ben/was zelf

  ! ! ! aanvullende vraag op antwoord op vraag 7 ! ! !
  # indien uw antwoord bij vraag 7 A of B was;
  ik dien of heb gediend bij
  LandmachtLuchtmachtMarineMarechausseeMariniersLuchtmobiele brigadeKorps commando troepenNATRESVeVa

  # als militair ben ik ingezet als/uitgezonden naar

  # indien uw antwoord C was;
  ik ben van een militair
  ouder/opvoeder(ex)partner/weduwe(stief)kind

  # indien uw antwoord D was;
  ik ben actief in de zorg als
  LZV organisatieMGGZ organisatieGGZ organisatiezelfstandige organisatiezelfstandig initiatiefgeen van allen vanuit sociale betrokkenheid
  overige/toelichting

  - - - - - vraag 8, 9 en 10 zijn alleen voor als u actief lid wil worden - - - - -

  wilt u geen actief lid worden vult u dan N.V.T. in

  8. ik kan/wil helpen als

  N.V.T.

  9a. ik meld me aan voor
  het hoofdbestuurRaad van AdviesRaad van ToezichtcrisisteamBuddykompaspromotie/marketingsupport&respect

  9b. toelichting ervaring/motivatie

  N.V.T.

  - - - - - Z.A.C.V.-overeenkomst - - - - -
  als actieflid/vrijwilliger moet u bewust zijn van de volgende functionering eisen.
  hierin zullen we u waar nodig adviseren en sturen maar verwachten wel dat u hierin groeit.

  10a ik verklaar dat ik zelfstandig kan en wil handelen;
  Iedere vrijwilliger van M-Management heeft een functie of taak gekregen, deze functie is vertrouwelijk.
  Die functie of taak is opgesteld op basis van de huidige situatie en naar de kaders die op dat moment gelden.

  M-Management verwacht dan ook dat u die taak of functie naar eer en geweten uitvoert en ten alle tijden op de hoogte blijft
  aangaande veranderingen en betrokken bent met die taak of functie.

  10b ik verklaar dat ik Actief kan en wil handelen;
  Van iedere vrijwilliger mag worden verwacht dat die zijn taken zo goed mogelijk uit voert, en zijn verantwoordelijkheid neemt.
  Geen zaken uitstellen en niets afschuiven naar iemand anders zonder daar duidelijk afspraken over te maken.
  Iedereen is en blijft zelf verantwoordelijk en kan daar op aangesproken worden ook als die zich daarbij heeft laten helpen door iemand anders.

  10c ik verklaar dat ik Creatief kan en wil handelen;
  Er zijn afspraken over beleid en aanpak , soms moet daarvan afgeweken worden.
  Bijvoorbeeld omdat iemand niet bereikbaar is of omdat het beleid of aanpak het zelf niet toe laat.
  Zoiets kan altijd een keer voorkomen maar de klus moet wel geklaard worden en dan moet er een oplossing gezocht worden.
  In alle gevallen moet die oplossing zo goed mogelijk aansluiten op de regels t.a.v. beleid en aanpak.

  Bij twijfel beslist het management.

  10d ik verklaar dat ik met verantwoordelijkheid besef, kan en wil handelen;
  Voor alles wat u doet of besluit geldt ten alle tijden dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw acties.
  u kunt deze verantwoordelijkheid nooit afschuiven op beleid en regels alleen, vandaar ook dat wij van u een creativiteit en zelfstandigheid verwachten, waarin wij van u betrokkenheid en toewijding verwachten om tot een resultaat te komen.

  u moet altijd kunnen uitleggen waarom u een besluit genomen hebt of waarom u juist gekozen heeft voor die oplossing als dat afwijkt van ons beleid of aanpak.
  Dit is niet alleen belangrijk om problemen te voorkomen, maar vooral ook een leer proces voor ons allemaal.
  Op die manier kunnen we flexibel en oplossins gericht werken en functioneren en dat komt ons gezamenlijke resultaat alleen maar ten goede.

  - - - - - AVG bepaling - - - - -
  11.a)
  ik geef M-management toestemming om mijn gegevens intern te gebruiken
  *jaNee

  11.b
  ik geef m-management alleen toestemming om mijn gegevens met derde te delen als dit gaat om dienst of product ontwikkeling gaat
  en dit vooraf kenbaar is gemaakt aan de ledenraad in alle andere gevallen wil ik per situatie de keuze hebben of ik hiermee instem.
  *jaNee

  11.c)
  U kan op elk gewenst moment,
  zonder opgave van rede alle toestemmingen weer intrekken.
  doe dit aub bij voorkeur wel altijd per mail zodat er nooit een misverstand kan zijn over of en wanneer u dat deed.

  als u op verzenden klikt ontvangt u een bericht van bevestiging en ons rekeningnummer.
  uw aanmelding is dus in alle gevallen pas compleet als u uw lidmaatschap voldaan heeft.

  © MManagement 2008