– Arbeid & inkomsten(R)

Arbeid
ongeschikt
werkloos Bijstand

Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Per 1 januari 2009 is de WIA-wetgeving aangepast (WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek wordt en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op WIA-uitkering. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

Hier leest u allerhande tips en informatie die u hierover wellicht kunnen helpen:


of heeft u behoefte aan juridische steun of advies?
In het geval van ontbreken van juridische steun of het niet voldoen van juridische steun, bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van juristen met specifieke kennis benader hier voor de Vakbonden en Belangen organisaties.

Juridische hulp klacht & opmerking Belangen organisaties

 

bent of kent u nog een informatie?
meld die dan bij ons aan dan plaatsen we deze er graag bij.
omdat deze site het beste tot zijn recht komt als deze zo compleet mogelijk is

Platform Defensie Bedrijfsleven NL
op de arbeidsvloer van elkaar leren door te doen.

Logo V-Loket
Veteranen loket
Er zijn diverse uitkeringen en

pensioenen mogelijk bij ziekte,
invaliditeit, arbeidsongeschiktheid.

logo ABP
Zorgloket ABP
Het kan ook uw inkomen zijn
bij arbeidsongeschiktheid.

logo NIBUD
Bereken uw Recht
Op de Nibudsite Bereken uw recht kunt u zien
op welke landelijke tegemoetkomingen u
recht heeft én direct berekenen wat deze
regelingen u opleveren.

Handige rekentools
Nibud heeft een aantal handige rekentools
ontwikkeld waarmee u verschillende aspecten
van uw financiële situatie kunt doorrekenen.

Inkomensterugval?
Een baan biedt financiële zekerheid.

Toch kan het gebeuren dat u (tijdelijk) geen werk heeft.

Het zorgkompas voor Oriëntatie & Informatie.

Op het zorgkompas staat informatie te lezen over onderstaande onderwerpen:
Deze site is eveneens voorzien van minder urgente zaken zoals verenigingen of stichtingen die er te vinden zijn voor veteranen en/of militairen.
Laagdrempelige inloophuizen of veteranencafe’s voor bijvoorbeeld een praatje onder het genot van een kopje koffie.
Stap voor stap proberen we deze info ook in te richten op een precieze deel van de doelgroep. Maar daar werken we nog aan.
Heeft u aanvullingen tips of andere inbreng?
dan zien wij die graag.

© MManagement 2008

Geef een reactie