Bijstand

is deze informatie waardevol voor u?

logo NIBUD Een bijstandsuitkering:
Heeft u (bijna) geen inkomen? En geen recht op een andere uitkering?
Dan kunt u een bijstandsuitkering krijgen.
U doet dan een beroep op de Participatiewet.
De gemeente kan ook uw inkomen tot bijstandsniveau aanvullen, als dat nodig is.
logo NIBUD Tegemoetkomingen:
Naast inkomen uit werk of uitkering zijn er ook allerlei landelijke toeslagen en
fiscale en gemeentelijke tegemoetkomingen.
U heeft dan meer te besteden.
logo NIBUD Bijzondere bijstand:
Iedere gemeente ondersteunt mensen met een laag inkomen. Zo kunnen zij toch
de echt noodzakelijke uitgaven doen.
Hier leest u wie recht heeft op bijzondere bijstand. De gemeente kan
individuele
 bijzondere bijstand verschaffen voor noodzakelijke kosten
waarvoor u niet op een andere manier wordt gecompenseerd.
logo NIBUD Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een bril of van dieetvoeding.
logo NIBUD De gemeente kan ook bijzondere bijstand verstrekken aan groepen zoals ouderen,
chronische zieken en gehandicapten of gezinnen met kinderen.
logo NIBUD Kwijtschelding gemeentelijke belastingen:
Huishoudens met een inkomen op het sociaal minimum kunnen in aanmerking
komen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, zoals de
reinigingsheffing, rioolheffing en hondenbelasting.
logo NIBUD Voor maatschapelijkwerkers en andere professionals:
Een minima-effectrapportage geeft inzicht in de gevolgen voor de koopkracht
van uw inwoners.
logo NIBUD over gemeentelijke vergoedingen
logo NJI Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een dossier samengesteld
over het thema Armoede in gezinnen over de gevolgen van armoede
op het kind en op de opvoeding.

Het zorgkompas voor Oriëntatie & Informatie.

Op het zorgkompas staat informatie te lezen over onderstaande onderwerpen:
Deze site is eveneens voorzien van minder urgente zaken zoals verenigingen of stichtingen die er te vinden zijn voor veteranen en/of militairen.
Laagdrempelige inloophuizen of veteranencafe’s voor bijvoorbeeld een praatje onder het genot van een kopje koffie.
Stap voor stap proberen we deze info ook in te richten op een precieze deel van de doelgroep.
Maar daar werken we nog aan.
Heeft u aanvullingen tips of andere inbreng?
dan zien wij die graag.

© MManagement 2008

Geef een reactie