-locatie aanmelden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - deel 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1a)Voornaam

1b)Achternaam

1c)Telefoonnummer (verplicht)

1d)Email (verplicht)

1e)Adres en huisnummer(verplicht)

1f)Postcode en woonplaats (verplicht)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - deel 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2a)wij zijn een locatie:
zonder defensie ervaringBurger organisatie bij defensieorganisatie van actief dienende militairActief dienende veteraanorganisatie van ex Militair zonder erkenningex Militair met veteranen erkenningverwante van(zie vraag 2c)

2b)wij hebben met name betrekking met:
LandmachtLuchtmachtMarineKorps Commando troepenKorps MariniersMarechausseeLucht mobiele brigadehulp/zorg/sociaal contact(uitleg bij vraag 3b)anders namelijk(uitleg bij vraag 3b)

2c)wij zijn verwante van iemand als in 2a of 2b als:
ouders / opvoeders van(ex)Partners vanKinderen vanfamilie vancollega's vanvrienden / kameraden van(goedde)kennissen vanzorg / hulp verleners vanOverige (uitleg bij vraag-3b)

2d)wij werken samen met of zijn zelf:
een bondeen initiatiefeen stichtingeen verenigingOverige (uitleg bij vraag-3b)niet van toepassing

2e)naam van organisatie/ initiatief/ bedrijf

2f)website

2g) mijn rol/functie is ("Lid" als u die niet heeft)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - deel 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3a)wij melden ons graag bij jullie aan:
activiteitevenementals M-Home B&Bals inloophuis of cafeals Vuurwerkvrij verblijfeen militair graf/monument

3b)Eventueel info/uitlegvan vraag 2(b/c/d), motivatie of andere toelichting,