Vacature N3 Internationaal Contact

onze organisatie uitleg Niveau 3

De posities in het IB worden ingevuld vanuit M-Management en andere stichtingen. Hiervoor is het van belang dat men minimaal twee talen beheerst.
In eerste instantie zal er contact gelegd worden met vergelijkbare organisaties in het buitenland die dezelfde werkwijze hebben.
Bij voldoende belangstelling kan er een zogenaamde “dochterstichting” worden.

Hierbij zal worden getracht om beleid in de deelnemende landen op elkaar af te stemmen.
Per land kunnen er 2 officiële zetels en 1 ondersteunende zetel in het “IB” worden gecreëerd.

Het IB vormt op deze wijze de bestuurlijke koepel voor alle dochterstichtingen.
Het IB bestaat uit alle (vice)voorzitters, secretarissen c.q. notulisten.
Samen vormen zij een internationaal platvorm voor en over onze doelgroep, over de hele wereld.
Deze is dan gericht op de landen die hierin vertegenwoordigd zijn.

Vanuit Nederland gaat de voorkeur uit naar mensen die meertalig zijn, in woord en geschrift.

 interesse in deze functie? of wilt u in dit verband met ons samenwerken?
meld u zich dan via
de gele knop

Let op dat u de juiste formulier in vult op basis van uw interesse.

© MManagement 2008