werving voor andere

Met het opstellen van een sponsorplan(en) heeft de stichting mee willen denken in het werven van gelden zodat men niet afhankelijk is van fondsen of sponsoren.
In het pakket van voorstellen staan kleine en grotere mogelijkheden waarmee men van niets iets kan maken en van iets meer om zo tot eigen inkomsten te komen.
De plannen zijn eenvoudig en zelf goed te organiseren.

lopend project

onze ondersteuning Support& Respect onze producten

afgeronde wervingsprojecten

2015
in een contact met veteranen die in een kliniek zaten voor hulp, kwam de wens naar voren dat de vijver in de tuin werd opgeknapt.
men zou de werkzaamheden zelf doen maar zochten materiaal.
na een inventarisatie van hun wensen heeft de stichting dit geregeld.
in ongeveer een week tijd was de vijver en daarmee ook de tuin, die voor vele een moment van bezinning c.q. ontspanning was,
volledig opgeknapt en zelfs aangevuld met een “steur” en “waterlelie” dankzij een gulle sponsor kon de stichting dit project mogelijk maken.

klik op de foto voor een vergroting

2014
50 compressiezakken vol met ingezamelde kleding die we vervolgens met de auto persoonlijk afgegeven.
bij de mensen die het echt nodig hadden.

Zonder tussen komst van een andere organisatie en zonder vooraf gemaakte afspraken waar te doen.
aldaar aangekomen contact gelegd met een hospitaal.
met hen hebben we overlegd wie dit het hardste nodig had en gevraagd of zei mensen kende.

Die we vervolgens met een gids hebben opgezocht.
daarnaast hebben we ook wat persoonlijke spullen afgegeven, bij een veteraan die daar zelf is gaan wonen en ons voorzag van onderdak.

klik op de foto voor een vergroting

2012

Op de achtergrond heeft de stichting een bijdragen geleverd bij de oprichting van dit veteranen inloophuis.
Naast het ontwerpen van het logo en ondersteunend advies, heeft de stichting ook een pakket aangeboden.
Met mogelijkheden en middelen om zo inkomsten en exposure te werven.

zo’n sponsorplan heeft de stichting ook voor een ander inloophuis opgesteld en aangeboden.
I
n beide gevallen is het plan opgebouwd op basis van creatief omgaan.
Met mogelijkheden en middelen die intern of in de omgeving voor handen zijn,
aangevuld met eigen initiatief.

sponsor werving © MManagement 2008 sponsor werving