* zorg / hulp-verlenen

we proberen zo gericht mogelijk de informatie te delen die bij ons bekent is en weten dat de veteranenwet in veel gevallen van invloed is op de hulp & zorg maar ook op sociaal vlak.
W
at ons betreft geld dat ook voor de relaties, zei herkennen vaak de zelfde problemen.
V
andaar dat we voor hen één noemer hanteren zodat deze elkaar kunnen versterken en steunen.
vandaar dat we verschillende diensten en projecten hebben waarmee we ook hen willen betrekken zodat iedereen ongeacht achtergrond en ervaring
iemand kan vinden voor aanspraak of steun.
op elk van deze diensten en projecten kunt u zich als vrijwilliger aanmelden en zo een rol van betekenis zijn voor iemand anders.

Ons Buddykompas sponsor/
donateur
vriend van doelgroep
support challenge klankbord/
keurmerk
knalvrij oud&nieuw
M-Home B&B Honnor&
Support
lid en/of partner

Het zorgkompas voor Oriëntatie & Informatie.

Op het zorgkompas staat informatie te lezen over onderstaande onderwerpen:
Deze site is eveneens voorzien van minder urgente zaken zoals verenigingen of stichtingen die er te vinden zijn voor veteranen en/of militairen.
Laagdrempelige inloophuizen of veteranencafe’s voor bijvoorbeeld een praatje onder het genot van een kopje koffie.
Stap voor stap proberen we deze info ook in te richten op een precieze deel van de doelgroep.
Maar daar werken we nog aan.
Heeft u aanvullingen tips of andere inbreng? dan zien wij die graag.

© MManagement 2008