over ons

is er voor iedere (ex)militairen zijn/haar ouder, partner en/of kinderen.

Het is dus niet noodzakelijk om een erkende veteranenstatus te hebben om van dit kompas gebruik te maken.
Daarom staan er naast organisaties die aangesloten zijn op het LZV ,ook organisaties en initiatieven op die hier geen aansluiting bij hebben.

Dit kompas heeft als doel antwoord te geven op alle maatschappelijke vragen die er maar zijn.
Zowel op psychische, medische, financiële of juridische en sociaal gebied.
Oftewel op alle denkbare leefgebieden.

Het is onze intentie om via deze site een zo breed mogelijk palet aan vragen te beantwoorden
en partijen die daar een ondersteunende rol in kunnen spelen bereikbaar te maken.

 Motto van het zorgkompas
Geen enkele (hulp) vraag mag onbeantwoord blijven.
naar onze organisatie site

over de
vereniging
over de
organisatie
over de
stichting
over het
zorgkompas
bij ons
aanmelden
klacht
opmerking

met ons
samenwerken
Onze
Doelgroep
M in
de media
onze
projecten
onze
artikelen
onze
sponsoren

organisatie zaken

M-Management is in feiten een netwerkorganisatie ie door middel van het opzetten of stimuleren van samenwerking meer en betere Erkenning en Herkenning wil creëren voor haar complete doelgroep zonder daarbij zelf op de zorgstoel” te gaan zitten.
omdat wij van mening zijn als we dat wel zouden doen, we dan onze “helicopterview” te verliezen.
deze view is voor ons belangrijk omdat we graag flexibel en in het belang van onze doelgroep en doelstelling willen kunnen blijven handelen.
onze doelgroep beperkt zich niet op nationaal vlak maar ook staan wij open om van kennis en ervaring over de grens op te doen en er zelfs mee samen te werken. welke problemen ervaren ze daar en hoe lossen zij dat op. Om zo te leren hoe zaken beter of juist niet gedaan zouden moeten worden.

we sluiten internationale samenwerkingen ook niet uit omdat we immers op missies ook met elkaar samenwerken.
dus waarom zou je dan elkaar ook niet ondersteunen in de hulp en zorg.
of waarom zou je op zo’n missie geen buitenlandse kameraden op kunnen doen.
mede hier om kan een internationale samenwerking zeer waarde vol zijn en zijn we op de achtergrond ook internationale contacten aan het zoeken en opbouwen.

M-Management is een non-profit organisatie zonder commercieel belang op welk vlak dan ook.
alle gelden die de stichting ontvangt zullen worden benut in het mogelijk maken van diensten en projecten die onze doelstelling dienen.
en dus nooit een persoonlijk gewin.

Onze
Doelstelling
Onze
Statuten
Onze
Doelgroep
ons
privacy beleid
onze
Disclaimer
© MManagement 2008