M-Home B&B – Drenthe

M-Home B&B:
in aan loop naar en als aanvulling op M-Home zullen we ook samenwerkingen zoeken met bestaande opvang mogelijkheden zoals inloophuizen en andere opvang mogelijkheden.
met hen willen we een nationaal vangnet opbouwen dat niemand van onze doelgroep op straat komt te staan.
de B&B in de naam is om aan te geven dat het om tijdelijke opvang gaat zoals een time-out.
maar dat sluit langdurigere opvang zeker niet uit.
indien nodig zoeken we van daaruit zoeken we naar een meer langdurige opvang.
alleen op aangeven worden NAW gegevens van een locatie hierop vermeld.
in alle andere gevallen geven we alleen het aantal bij ons bekende locaties per provincie in het overzicht aan.

locaties

Smilde
voorwaarde aanmelden Overzicht

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008