M-Home

terwijl ons de kans op overnamen van het hieronder vermelde BNMO-Hotel is ontnomen is er inmiddels een grote strijd uit gebarsten vanuit de bewoners die nu moeten vechten vooir hen verblijfsrecht en het waarborgen van die
ooit toegezegde veilige plek.
er is zelfs een petitie opgestart om hier aandacht voor te vragen.
klik op deze knop voor meer info en om hen hierin te steunen.

m-management was en is continu op zoek partners.
of dit nu organisaties, ondernemers of (kleine)initiatieven zijn.
die zich volledig wil inzetten voor alle militairen en aanverwanten.

zo ook om mensen op te ontvangen en op te vangen.
Wij willen een locatie bewerkstelligen van waaruit vrijblijvend en neutraal informatie en adviezen worden gegeven voor allen die dit nodig hebben.
Maar ook een plek waar we opvang, ontmoetingen,  hulp en ondersteuning kunnen faciliteren.

  Wij willen een makkelijke en vooral toegankelijke “inloop” creëren, (M-Home) zonder dat wij daarbij zelf op een zorgstoel gaan zitten,
waar ook o.a. de zorginstellingen
terecht kunnen voor vragen.
Ervoor zorgen,  dat er meer wederzijds begrip en beter contact ontstaat.
Het centrale hart voor en van elk oorlog en dienstslachtoffer, maar ook voor hun ouders, partners en kinderen.
of dit nu lokaal of op ons toekomstige hoofd locatie is.
als het aan ons ligt creëren we plekken voor ontvangst en opvang
voor een moment een korte periode of langere tijd.

Aanleiding voor M-Home:

– Gebrek eenduidige informatievoorziening;
Omdat de zorg in de veteranenwereld als “hot” wordt beschouwd en men er allemaal van wil profiteren, is de hulp en zorg voor de oorlog en dienstslachtoffers niet altijd helemaal helder en sluit het aanbod niet altijd aan op de behoefte.
Dit leidt in veel gevallen tot frustraties, onmacht en onnodige escalaties van problemen.

– Behoefte aan 24/7 integrale begeleiding;
Door eigen ervaringen en uit contacten met oorlog en dienstslachtoffers weten wij dat er een grote behoefte is aan een centraal punt, waar je in geval van nood naartoe kunt gaan.

– behoefte aan een plek voor opvang en re-integratie, juist voor beschadigde en gekwetste veteranen en militairen;
Vele militairen hebben op enig moment grote moeite om hun draai te vinden in de burgermaatschappij,
zij missen en zoeken dan het vertrouwde “wij-gevoel” dat zij kennen uit de diensttijd.

Doelstellingen van M-Home:

1) Non-profit en low cost, leveren van eenduidige informatievoorziening;
M-Home wil de gelegenheid faciliteren voor opvang en begeleiding van beschadigde veteranen en defensiepersoneel c.s., zodat de doelgroep en de zorg elkaar makkelijker en sneller kunnen vinden.  M-Home is daarbij de neutrale partner voor beide partijen.

2) Non-profit en low cost faciliteren en/of leveren van 24/7 integrale begeleiding;
Veteranen en militairen c.s. (in nood), kunnen 24uur per dag en 7 dagen in de week, het hele jaar door, terecht bij M-Home.

3) Op een non-profit/low cost manier zorgen voor een centraal nul-lijns instelling voor opvang en re-integratie;

Door samenwerking met verschillende organisaties een dagbesteding of andere dagprogramma aan te bieden
Men leert omgaan met klachten die het eventueel functioneren in de burgermaatschappij belemmert.

In de afbeelding hieronder, treft u een overzicht van hoe wij streven naar een meer vloeiende procedé op gebied van hulp en zorg.
Het huidige systeem maakt onderscheidt in 1e-lijns, 2e-lijns en gespecialiseerde zorg. M-Home wil zich specifiek richten op Nul delijns hulp.
Dat betekent dat wij ons uitsluitend richten op het informeren en adviseren. wij gaan dus nooit zelf op de zorgstoel zitten. Dat kunnen en mogen we niet.
Wel zullen wij proberen een samenwerking aan te gaan met partijen die dat wel kunnen en mogen.
Wij zullen  slechts een partij zijn die de gelegenheid faciliteert, waar zorg en doelgroep elkaar sneller en makkelijker kunnen vinden en bereiken.
Door zijn bestaan te laten zien of door onze locatie beschikbaar te stellen voor het uitvoeren of ontvangen van de geboden hulp of zorg. Een belangrijk middel hierin is ons zorgkompas.

4) Samenwerking met alle denkbare professionele instellingen;
M-Home is geen zorginstelling, maar wil graag helpen in het samenbrengen van de zorg en doelgroep.
Door vanuit een neutrale positie inzicht te bieden op de beschikbare mogelijkheden en middelen die hierin zijn, zonder daarmee zelf op de zorg stoel te gaan zitten.

5) Samenwerking met stedelijke, regionale en landelijke overheidsinstellingen;
Om punt 4 mogelijk te maken zoeken we de samenwerking met alle organisaties en initiatieven die ons en onze doelgroep hiermee van dienst kunnen zijn.
Een belangrijk middel hierin is ons “zorgkompas” deze zal straks een digitale M-Home gaan vormen.

Activiteiten (“low-cost” en “non-profit” d.m.v. zoveel mogelijk inzet vrijwilligers uit de doelgroep):

– Kenniscentrum nuldelijns hulpverlening;
Door onze contacten met zowel de zorg/hulp als de doelgroep, beschikt V-Home over een ruim beeld op wens en noodzaak van de behoefte op het gebied van die hulp en zorg. M-Home wil met deze kennis en ervaring delen om zo zorg/hulp beter op de wens en noodzaak aan te laten sluiten.
Online is dit nu al mogelijk middels het zorgkompas.

– 24 (uur per dag)/7 (dagen in de week) bereikbaarheid;
Voor informatievoorziening en begeleiding kan men altijd bij ons terecht. Nu al is dat via het zorgkompas.
Maar het is ook de bedoeling dat men in de toekomst daadwerkelijk naar ons toe kan komen om via ons met hulp en zorg in contact te komen.

– Trefpunt;
We willen een centrale ontmoetingsplek zijn voor al het Defensiepersoneel.
Tevens zoeken we contact met wapen en dienstvakken voor reünies en bijeenkomsten.
eigenlijk zoals het ooit begonnen is en nu helaas niet meer bestaat.

de meest perfecte locatie voor M-Home is bij voorkeur een kazerne
voorbeeld foto; marinierskazerne Doorn

meest geschikt voor M-Home, zou een leegstaande kazerne zijn, die we met vrijwilligers uit onze doelgroep en sponsors gaan aanvullen en aanpassen.
een kazerne, heeft niet alleen heeft het voordeel dat ze een vertrouwde sfeer, is voor onze doelgroep.
maar is vooral ook afgeschermd en dus een veilige plaats.
dat wil zeggen we de mensen gecontroleerd en kunnen opvangen.
bovendien bied deze ook kansen genoeg,
voor sport en andere entertainen en afleiding.

aanvangkelijk hadden we een serieuze optie op het voormalige BNMO-Hotel.
helaas is die aan ons neus voorbij gegaan. omdat wij nr2 op de lijst waren.
Deze was centraal in Nederland gelegen en had een korte lijn met de hulp en zorg die er voor de veteranen is.
Dit zou om vele redenen perfect zijn omdat de locatie al een reputatie van samenkomen had en omdat een toonaangevende partijen in de veteranen (hulp/zorg)wereld op het zelfde terrein huist.
Daar komt nog bij dat er de mariniers kazerne op loop afstand is en wij zouden voor hen een PMT/Echo’s kunnen worden.
verder is er in Doorn ook een belangrijk revalidatie centrum is waar onze doelgroep met fysieke problemen kortstondig of langdurige therapie ondergaat.
ook voor hen zouden wij een prime locatie zijn om even van de therapie te ontspannen en zelfs gedurende die periode op te vangen.
Sterker nog de gelegenheid bied zelfs de ruimte en mogelijkheid om therapeutische oefeningen te doen.
zoals begeleid wandelen, oefeningen in het zwembad en fitnes oefeningen.
Dit alles in een rustieke en vertrouwde omgeving.

wat maakte het BNMO-Hotel zo geschikt?
klik hier voor een korte slideshow met foto’s van de locatie
     Fotoalbum Doorn presentatie

echter is “IDBB” op dit moment formeel de nieuwe eigenaar van het perceel.
Hoewel deze sinds 2014 eigenaar is heeft deze nog niet de kans gezien om alle vergunningen rond te krijgen.
De bewoners die nu moeten verblijven in een pand dat voor 75% leeg staat en steeds meer verpaupert door achterblijven van onderhoud.
zitten sinds de verkoop in onzekerheid.
Daarnaast is het zo dat als deze vergunningen wel eindelijk rond komen dat men dan in 2faces wil gaan bouwen en daarbij het complete perceel plat gaat en de bewoners tenminste 4jaar in een aan en bouwput wonen. Dit allemaal met de wetenschap dat er in de veteranen wereld een grote behoefte is aan een project als M-Home.
De stichting stond te boek als 2e potentiële koper en wij hadden graag die kans gekregen om hier M-Home te realiseren.
Daarom hadden we zelfs een petitie opgezet.

maar we geven niet op.
we blijven zoeken naar een geschikte locatie

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008