klachten over


Niemand is perfect, u en wij dus ook niet.
het kan dus altijd zijn dat één van ons zich vergist en dat is menselijk.
want niet menselijk is als een misvatting escaleert en dat daardoor mensen de dupe worden.
precies hierom willen wij graag van u weten wat er speelt of waar u tegen aan loop.
zodat wij hier naar kunnen kijken of en zo ja hoe we hier iets mee kunnen of moeten.
wij respecteren in alle gevallen uw privacy zolang wij maar kunnen rekenen op uw eerlijkheid.

aanverwante zaken

Algemene
voorwaarden
onze Raad
van Toezicht
Disclaimer
Algemene
voorwaarden
onze
klankboord
sociaal
media

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008