logo supportdoor initiatieven van of voor onze doelgroep te ondersteunen met simpel ontwerpwerk,
dragen wij ook bij om onze doelgroep onder de aandacht te brengen.

wij menen dat elke vorm van steun en support van waarde is en dat je zelfs met de kleinste bijdragen onderdeel bent van een groot doel.

wij kunnen uw ontwerp via onze partners ook op kleding laten zetten.
mocht u dat wensen meld het ons.

2023

naar website

2022

naar FB naar FB naar BVDC

2019

naar FMOK
naar ‘t Arsenaal naar ‘t Arsenaal


2018

 naar zijn FB naar zijn FB Naar de FB pagina

2017

voor een organisatie die zich in zet voor mensen die diende ten tijde van de koude oorlog.
heeft de stichting een logo ontworpen en aangeboden.
hiermee wil het initiatief graag meer herkenbaarheid opbouwen.
en daarnaast ook nog een pagina heeft voor Technische specialisten

naar zijn FB naar zijn FB naar zijn FB

 2013

voor een locatie waar met enige regelmaat een veteranen café georganiseerd word,
heeft de stichting voor hen een logo ontworpen en aangeboden.
In het logo ziet u de drie leliën die ook in het gemeente logo te vinden zijn
in die lelies ziet u de logo’s van meest voorkomende soorten missies.
in de tekst B.V.C. (Beverwijkse Veteranen Cafe) vormt het veteranen-logo
de “V”van deze afkorting.
samengevat in de vorm van een wapenschild.

2012

voor een veteranen inloophuis in oprichting, heeft de stichting naast adviserende ondersteuning
ook een logo ontworpen die in alle exposure wordt gebruikt.
in het logo ziet u naast het veteranen-logo ook de logo’s van de meest voorkomende soorten missies.
rond het veteranen-logo ziet u een lauwerkrans van tulpen die op hun beurt de kleuren dragen,
die heeft meeste voor komen in alle gemeente logo’s.
om al deze gemeentes zo in het logo te vertegenwoordigen.
naast dit logo heeft de stichting ook nog
– een folder
– sponsorplan
– promotiemateriaal
ontworpen en aangeboden.

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008