VVO&N-voorwaarde


Algemene voorwaarden VVO&N

VVO&N locatie en bezoeker – standaard modelcontract

De ondergetekende,

De locatie-houder die zich aanmeldt op het zorgkompas in de functie van ‘VVO&N-locatie’ geeft aan een vrijblijvende samenwerking aan te gaan met M-Management.
De contactgegevens van de aangeboden locatie zijn na het invullen in het digitale aanmeldformulier opgenomen in een door M-Management bij te houden contactenbestand.

In dit bestand staat vermeld;

voor-  achternaam,
volledig locatie- postadres, e-mailadres,
telefoonnummer,
evt. naam van uw organisatie, contactpersoon en functie

de mate van beschikbaarheid,
datum van aanmelden, 
eventuele aanvullende info.

Deze gegevens vormen de overeenkomst over hoe, wat en waar
de locatie beschikbaar is.

M-Management waarborgt op haar beurt dat deze gegevens geheim blijven
met uitzondering van de openbare locatie gegevens
zodat deze correct benaderd wordt.

Een locatie kan en mag ook voor een meer herkenbare opzet kiezen; u besteld dan bij ons een M-Home B&B sticker  (€1,- per stuk) die u bijvoorbeeld op uw voordeur kunt plakken om te laten zien dat iemand met een defensie achtergrond of relatie bij u terecht kan voor een korte time-out verblijf.
als M-Home B&B kunnen mensen die dat wensen dan het hele jaar door u een verzoek doen voor een verblijf.
Geeft u dit dan a.u.b aan bij uw aanmelding en maak per gewenste sticker €1,- over.  De opbrengst van de sticker is om eventuele onkosten te dekken.

Onkostenvergoeding
1.1 De ‘locatie’ ontvangt van M-Management geen beloning of vergoeding voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden of diensten.  U verleent een vriendendienst en daarom kunt u zelf bepalen hoe en wanneer u wel of niet iets doet.
1.2 Als M-Home B&B wel een vergoeding vragen voor het verblijf.

zolang deze maar transparant wordt aangegeven in het contact.
zodat daar geen misverstanden over ontstaan.

M-Management is dan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gebreken in deze afhandeling of de staat van de locatie.

Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen
2.1 M-Management heeft ten behoeve van de ‘locatie houder’ geen ongevallenverzekering afgesloten.
Dus iedereen is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en materiaal.
De ‘locatie houder’ is in het geheel zelf verantwoordelijk voor de mogelijkheid om assistentie te verlenen aan een derde, en dient zelf in te schatten of het acceptabel is de hulp te bieden die gevraagd wordt.
M-Management heeft ten behoeve van de ‘bezoeker(s)’ geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Hiervoor geldt dezelfde eigen verantwoordelijkheid als bij 2.1.

Verhindering
3.1 In geval van verhindering, zal de ‘locatie houder’
de verwachte bezoeker hiervan zelf tijdig op de hoogte moeten stellen.

Aard van de overeenkomst
4.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
4.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De ‘locatie houder’ is bekend met het feit dat hij/zij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid van welke aart dan ook.
4.3 De relatie tussen M-Management en de ‘locatie houder’ is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

Duur en einde van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5.2 De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg op elk gewenst moment beëindigen.
5.3 Zowel de ‘locatie houder’ als M-Management kunnen de overeenkomst door schriftelijke opzegging beëindigen, zonder opzegtermijn. Dit kan en mag ook per e-mail.

Conflicten
6.1 In geval van klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen ‘locatie houder’ en M-Management kunnen worden opgelost, volgt een ontbinding van de samenwerking.
6.2 In geval van strafbare feiten of de aannemelijke verdenking daarvan, ten aanzien van M-Management of haar partners, doelgroep of organisatie, zal zonder pardon gemeld worden bij de autoriteiten.
6.3 In geval van 6.1 en 6.2 zal de ‘buddy’ uit alle systemen worden verwijderd en indien nodig ook uit de social media van de stichting worden geweerd.

Onze normen en waarden
7.1 Vertrouwen en respect vormen een groot goed en de rode draad in ons beleid en omgang.
Daarom ook deze opzet in deze overeenkomst.
Openheid en eerlijkheid zijn hier norm.
7.2 Iedere ‘locatie houder’ heeft op een persoonlijk vlak empathie voor militairen en of het gezin, ongeacht of deze de veteranenstatus heeft of niet.
7.3 De ontvangst van een ‘locatie houder’ is uitsluitend van gastvrije aard. Dat neemt niet weg dat deze te maken kan krijgen met indrukken en of persoonlijke verhalen.
Dit moet gezien worden als een blijk van vertrouwen en de ‘locatie houder’ heeft dan ook, tot de persoon in kwestie anders aangeeft, een zwijgplicht.
7.4 De hulp is in alle gevallen dienst uit “kameraadschap” en heeft op geen enkele manier een verdien model, tenzij dit vooraf nadrukkelijk is aangegeven.
Het is dan ook NIET toegestaan GELDEN of GOEDEREN aan te nemen, tenzij dit in alle redelijkheid vooraf is overeengekomen.

wilt u in dit verband met ons samenwerken?
meld u zich dan via
de gele knop

Let op dat u de juiste formulier in vult op basis van uw interesse.

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008