M-Management


M-Management is in feiten een netwerkorganisatie ie door middel van het opzetten of stimuleren van samenwerking meer en betere Erkenning en Herkenning wil creëren voor haar complete doelgroep zonder daarbij zelf op de zorgstoel” te gaan zitten.
omdat wij van mening zijn als we dat wel zouden doen, we dan onze “helicopterview” te verliezen.
deze view is voor ons belangrijk omdat we graag flexibel en in het belang van onze doelgroep en doelstelling willen kunnen blijven handelen.
onze doelgroep beperkt zich niet op nationaal vlak maar ook staan wij open om van kennis en ervaring over de grens op te doen en er zelfs mee samen te werken. welke problemen ervaren ze daar en hoe lossen zij dat op. Om zo te leren hoe zaken beter of juist niet gedaan zouden moeten worden.

we sluiten internationale samenwerkingen ook niet uit omdat we immers op missies ook met elkaar samenwerken.
dus waarom zou je dan elkaar ook niet ondersteunen in de hulp en zorg.
of waarom zou je op zo’n missie geen buitenlandse kameraden op kunnen doen.
mede hier om kan een internationale samenwerking zeer waarde vol zijn en zijn we op de achtergrond ook internationale contacten aan het zoeken en opbouwen.

M-Management is een non-profit organisatie zonder commercieel belang op welk vlak dan ook.
alle gelden die de stichting ontvangt zullen worden benut in het mogelijk maken van diensten en projecten die onze doelstelling dienen.
en dus nooit een persoonlijk gewin.

onze doelgroep is simpel gesteld IEDEREEN die voor defensie gediend heeft.
en zijn haar directe gezinsleden daarom heen.
daarin proberen we ook zo veel mogelijk rekening te houden
met belangrijke persoonlijke verschillen.
deze zijn vertegenwoordigd in de informatie voorziening op onze verenigingssite zorgkompas.

de doelgroep de doelstelling projecten
organisatie &
Beleid
de
stichting
de
vereniging
sympathisanten INT. sponsoren

steun aan andere

media support aanmelden in de media

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008