Arbeid & inkomsten

bent of kent u nog een organisatie?
meld die dan bij ons aan dan plaatsen we deze er graag bij.
omdat deze site het beste tot zijn recht komt als deze zo compleet mogelijk is

Defensie wil als organisatie recht doen aan alle mensen en organisaties waarmee en waarvoor ze werkt. Zo wil Defensie een integere organisatie zijn.

Platform Defensie Bedrijfsleven NL
op de arbeidsvloer van elkaar leren door te doen.

Veteranen loket
Er zijn diverse uitkeringen en

pensioenen mogelijk bij ziekte,
invaliditeit, arbeidsongeschiktheid.

logo ABP
Zorgloket ABP
Het kan ook uw inkomen zijn
bij arbeidsongeschiktheid.

logo NIBUD
Bereken uw Recht
Op de Nibudsite Bereken uw recht kunt u zien
op welke landelijke tegemoetkomingen u

recht heeft én direct berekenen wat deze
regelingen u opleveren.

Handige rekentools
Nibud heeft een aantal handige rekentools
ontwikkeld waarmee u verschillende aspecten
van uw financiële situatie kunt doorrekenen.

Inkomensterugval?
Een baan biedt financiële zekerheid.

Toch kan het gebeuren dat u (tijdelijk) geen werk heeft.

aanverwante thema’s

ABP arbeid
ongeschikt
werkloos
M.I.P. bijbaan bijstand
besparen

andere juridische thema’s

erkenning hulp &
advies
klachten
ons
klankbord
formulieren vergoedingen

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008