over bijstand

bent of kent u nog een organisatie?
meld die dan bij ons aan dan plaatsen we deze er graag bij.
omdat deze site het beste tot zijn recht komt als deze zo compleet mogelijk is

Hilversum
Deventer
Den Bosch
Haren
Dieren
Ureterp
Arnhem
Nijmegen
locaties

andere aanverwante informatie

logo NIBUD
Een bijstandsuitkering:
Heeft u (bijna) geen inkomen?
En geen recht op een andere uitkering?
Dan kunt u een bijstandsuitkering krijgen.
U doet dan een beroep op de Participatiewet.
De gemeente kan ook uw inkomen tot bijstandsniveau aanvullen, als dat nodig is.
Tegemoetkomingen:
Naast inkomen uit werk of uitkering zijn er ook allerlei landelijke toeslagen en fiscale en gemeentelijke tegemoetkomingen.
U heeft dan meer te besteden.

Bijzondere bijstand:
Bijzondere bijstand:
Iedere gemeente ondersteunt mensen met een laag inkomen. Zo kunnen zij toch de echt noodzakelijke uitgaven doen.
Hier leest u wie recht heeft op bijzondere bijstand.
De gemeente kan individuele bijzondere bijstand verschaffen
voor noodzakelijke kosten waarvoor u niet op een andere manier
wordt gecompenseerd.

Denk bijvoorbeeld aan de kosten van
een bril of van dieetvoeding.

De gemeente kan ook bijzondere bijstand verstrekken aan groepen zoals ouderen, chronische zieken en gehandicapten of
gezinnen met kinderen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen:
Huishoudens met een inkomen op het sociaal minimum kunnen in aanmerking komen voor
zoals de reinigingsheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

Voor maatschapelijkwerker en andere professionals:
Een minima-effectrapportage geeft inzicht in de gevolgen voor
de koopkracht van uw inwoners.

over gemeentelijke vergoedingen:
logo NJI
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een dossier
samengesteld over het thema Armoede in gezinnen
over de gevolgen van armoede op het kind en op de opvoeding.

andere juridische thema’s

erkenning hulp &
advies
klachten
formulieren klachten

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008