Raad van Advies

deze raad bestaat uit;
Tamara klapwijk
(als partners van)
elena Hildenbrand (als militair)
Henk Stoffers
(als veteraan)
Raymond Kreuger (als geüniformeerde)
en alle Leden van M-Management.
zij vormen voor en namens onze doelgroep een raad
gevend orgaan voor en namens onze leden en doelgroep.

projecten waar actieve leden aan meewerken.

onze
organisatie
Raad van
Toezicht
de
stichting
onze
Buddykompas
onze
LedenRaad
onze uiting
van eer&respect

De RvA adviseert M-Management met betrekking tot de doelstellingen en behoeftes van de doelgroep.
Namens de RvA nemen de leden via een groepsapp deel aan de bestuursadvies.
Hij/zij is daarbij de link tussen het bestuur en algemene leden.

De leden dienen voldoende kennis te hebben van de reglementen welke van toepassing zijn op deze commissie.
De RVA brengt desgevraagd maar ook ongevraagd advies uit over aanpassingen van het bestuursreglement.
alle RvA en RvT leden worden gehouden aan het ZACV-beleid
en van hem/haar wordt verwacht dat deze hiervan op de hoogte is.
Wat houdt dit in voor de dagelijkse praktijk?
Elk lid is onderdeel van de ledenraad en vertegenwoordigd daarmee de vereniging.
De ledenraad heeft een beslissende rol in ons beleid en in de lopende projecten.
Echter, niet elk lid heeft de mogelijkheid om altijd overal van op de hoogte te zijn en uiteraard kunnen EN willen we niemand daartoe verplichten.
Om te voorkomen dat door gebrek aan reacties zaken (te) lang blijven liggen, gelden er nieuwe regels.
We geven per item een tijdslimiet om te reageren.
Ieder lid in de RvA kan binnen dat limiet reageren in een stemming.
De uitslag na sluiting van de tijdslimiet is doorslaggevend.
Het merendeel van de uitgebrachte stemmen bepaald de einduitslag.
Bij gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter een bindende factor.
De voorzitter dient voor de stemming zijn keuze door te geven aan de secretaris.
Als er mensen niet mee stemmen kan het dus betekenen dat een minderheid een motie aanneemt of afwijst.
de Raad van Toezicht er op toe dat voorstellen niet in strijd zijn met de statuten en wetgeving.

enkele kerntaken zijn;

– Advisering van het bestuur m.b.t. de diverse reglementen.
– Bemiddeling tussen interne stakeholders.
– Op de hoogte zijn en blijven van bestuursreglementen en overige zaken welke van toepassing zijn voor het functioneren van Stichting M-Management.
– Op de hoogte zijn en blijven van de behoeftes onder onze doelgroep
en mee denken c.q. adviseren over potentiële oplossingen

 Overzicht met voorbeelden van ambassadeurs

veteranen
geüniformeerd (ex)Militairen
Ouders
van
Partners
van
Kinderen
van
opvarende overtuigde

en verder zoeken we zoeken:

Juristen,
Vertegenwoordigers van vakbonden
managers van inloophuizen, Veteranen cafés
IT-specialisten,
Actief dienende militairen
gedecoreerde militairen
sponsoren

we nog op zoek naar vrijwilligers
die voor en namens ons oog, oor en stem te willen zijn op dit medium.
is dit iets voor u?

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008