Klankbord

Huidige campagne

we zijn op zoek naar personen en partijen om samen met ons
3 essentiële zaken te veranderen.
1) het vragen en vinden van hulp moet eenvoudiger worden.
2) herkennen van een hulp/zorg behoefte moet beter worden.
3) we moeten af van sferen die stigmatiseren en blokkeren.

hiervoor hebben we 3 zaken opgesteld die we willen gaan finetunen
1) we willen ons handboek met u aanvullen en verbeteren.
2) we willen ons signaleringsplan verder uitwerken.
3) we willen een naams en uitleg aanpassing op PTSS

Handboek signaleren presentatie

uiteindelijk willen we met deze 3 zaken niet alleen een verschil maken in de hulp/zorg
maar ook een keurmerk realiseren waarin de hulp/zorgbehoevende
EN verlener ervaring en beleving anoniem kan delen.
voor iets of iemand willen zorgen heeft namelijk NIETS TE MAKEN met misplaatste echo
of zakelijk belang.
helpen/zorgen betekend dat jij binnen jou mogelijkheden iemand vooruit helpt bij het vinden van de juiste steun/hulp en het minste dat je daarbij kunt doen is open en eerlijk aangeven wat je weet en wat je kunt.

aanverwante klankboord zaken:

norm van het merk lezing flogs
over de ratings petities PTSS/PTSV
norm
voorstellen
Disclaimer Klacht
Opmerking

ons Klankbord:

Uiteindelijk is het de bedoeling dat we samen met onze doelgroep een keurmerk voor de zorg/hulp gaan ontwikkelen.
Dit keurmerk moet er toe leiden dat niet alleen de zorg meer inzichtelijker wordt, maar vooral ook leidt tot meer bewustwording bij deze organisaties.
Welke zorg/hulp er nodig is en hoe ze deze het beste laten aansluiten bij hun doelgroep, is aan u om dat te melden.

Vele organisaties en initiatieven hebben mooie ambities op papier, maar deze komt niet altijd overeen met het uitdragen ervan, omdat belangen de kwaliteit hindert.
Dergelijke zaken willen we graag aan het licht brengen met het keurmerk.
Tegelijkertijd willen we de zorg/hulp die wel tot goede resultaten leidt belonen, ondersteunen en promoten.
Het keurmerk helpt hierbij. Het keurmerk zal jaarlijks opnieuw worden uitgereikt, zodat iedereen een mogelijkheid tot herstel en verbetering heeft en opnieuw kan worden beoordeeld.

Ter ondersteuning van deze ontwikkeling organiseert de stichting verschillende campagnes om de betrokkenheid van de doelgroep en de hulp/zorg te stimuleren.
Deze campagnes worden niet alleen op de websites gepubliceerd, ook via de social-media.

te vaak worden waarde oordelen aan gestuurd door een partij die daar zelf een belang in hebben.
bijvoorbeeld omdat ze ingehuurd worden en hun cliënt te vrede willen houden of omdat de slager zijn eigen vlees keurt.
of alleen maar zaken doen met organisaties die aan hun voorkeur kunnen/willen voldoen.
te weinig word er echt gekeken en geluisterd naar de doelgroep zelf en hoe zei dat beleven.
wij willen graag een anoniem en transparant graadmeter laten zien op basis van de beleving van de doelgroep.
dat betekend dat wij of de partij, daar geen invloed op hebben en dus ook verantwoordelijk zijn voor de uitslag.
wij faciliteren slechts een mogelijkheid iets te vinden en het gemiddelde van al die meningen maakt het resultaat.


We inventariseren en verzamelen we informatie over hulp, zorg en kameraadschap die we vervolgens laagdrempelig en overzichtelijk vindbaar en bereikbaar maken middels ons kompas.
Wij zijn zelf geen zorg of hulpverlenende instantie, echter betekend dit niet dat wij hiermee geen mensen daadwerkelijk kunnen helpen.
Juist door niet zelf op de zorgstoel te gaan zitten, is er ook geen eigen belang.
Het gaat immers niet om iets dat wij willen opleggen of verkopen, dat maakt dat wij een onafhankelijke en neutrale positie bekleden.
Juist door dit vanuit een onafhankelijke positie te doen en door uit te gaan van samenwerking kunnen we bestaande zorg/hulp verlenende initiatieven en daarmee de doelgroep aanvullen en versterken.

U moet dit als volgt zien.
Op dit moment is de zorg en hulp zo op zichzelf gericht dat het eigenlijk één groot grijs gebied is met als gevolg dat er eigenlijk onvoldoende zicht is op noodzaak en behoefte. Het komt ook voor dat men van elkaar het bestaan niet weet waardoor iedereen opnieuw het wiel aan het uitvinden is.
De zogenaamde concurrentie maakt dat alles en iedereen in de hulp en zorg onsamenhangend lijkt te zweven en onvoldoende de doelgroep, behoefte en noodzaak bereikt.

Wij zouden graag een ketting zien tussen al deze schakels van hulp, zorg en kameraadschap.
Bovendien zouden wij graag zien welk effect dat op de noodzaak en behoefte heeft en hoe en waar deze aangevuld of verbeterd kan worden.
Dit zonder zelf onderdeel te worden van de zorg en hulp, dat kan op naar ons idee maar op één manier.


Wij zijn een onderdeel van de doelgroep en de daarin aanwezige noodzaak en behoefte.
Van daaruit de raderen van de bestaande hulp met elkaar verbinden en zorg herkenbaar en bereikbaar maken.
Sleutel hierin is de erkenning en herkenning van onze gehele doelgroep met name wat hen met elkaar verbind en niet wat ze van elkaar onderscheid.


Daarom onze slogan: “
Niet over u, maar voor u
alles wat wij doen heeft hier direct of indirect mee te maken.

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008