Franchise


onze organisatie M-INT kompas INT

We spreken over een franchise zodra er één of meer landen het concept
van M-management overnemen en dezelfde organisatiestructuur
vormen zoals wij in Nederland kennen.

USA NLD CAN
BEL ENG DEU
FRA AUT NZL
BIH SWE KOR
LUX HRV NOR
IRL CUW CZE
GRC CHE AUS

Per land zijn er 3 zetel beschikbaar in de “franchise-commissie”
De vertegenwoordiger van de raad van advies,
in nauw contact staat met de ledenraad, namens de organisatie.

Niveau1 als vereniging, Niveau3 als stichting
en Niveau2 als brug tussen niveau 1 en niveau 3.

De basis opzet van M-Management

franchise opzet:
1) Vertegenwoordiger, Raad van Advies
aangevuld met de vertegenwoordiger van de ledenraad.
Vertegenwoordigd de leden en onze doelgroep.

2) Vertegenwoordiger, Raad van Toezicht
aangevuld met de vertegenwoordiger van het Internationaal Contact.
Vertegenwoordigd de doelstelling en de samenwerkende partijen.

3) De Niveau 2 Organisatie speelt hierin geen directe rol
Niveau 2 buigt zich over de uitvoering van het beleid
en de coördinatie tussen de verschillende partijen.
Alle lopende zaken binnen de franchise worden
besproken met het IC.

De voorzitter of een ander bestuurslid schuiven aan wanneer er
concrete beslissingen moeten worden genomen over nieuw beleid.

In Nederland gaat de voorkeur uit naar mensen die meertalig zijn,
in zo wel woord als in geschrift.

Heeft u interesse in deze functie? Misschien wilt u in dit verband met ons samenwerken?
Meldt u zich dan aan via

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008