De vereniging


De vereniging is een vertegenwoordiging van de gehele doelgroep en al haar noodzaken en behoeftes op alles wat er onder hen leeft en nodig is voor goede hulp, zorg en begeleiding en sociaal contact.
zij vormen niet alleen een klankboord op die beleving en behoefte, maar vormen daarin tevens de oog, oor en stem van M-Management

Waar het volgens de vereniging met namen structureel fout gaat is dat instellingen zo sterk op zich zelf gericht zijn op hun vermeende ideaal en doelstelling, dat ze daarbij vergeten of voorbij gaan over de invloed en beleving deze heeft op de doelgroep waaraan ze hun bestaansrecht ontlenen.
Meestal is dit onbewust maar soms is dit ook met opzet omdat men dan meer met eigen belang bezig is dan met de doelgroep of doelstelling.
Daarnaast is het helaas ook nog zo dat er partijen zijn die commercie voor het belang van hun doelgroep stellen en er zijn partijen die het vooral belangrijk vinden in een echo-bubbel te zitten en daarbij compleet voorbij gaan in hoe men beter en efficiënt hun doelgroep kunnen helpen.

Er zijn er zelfs die zo vastgeroest zitten in een achterhaald methodiek dat deze de aansluiting met hun doelgroep compleet verloren zijn en daarom maar hun aandacht verdelen in een doelgroep die in zekere zin wel overeenkomsten heeft maar toch totaal anders is.
Dit laatste is helaas een trend die nu al enkele jaren loopt en die inmiddels ook al begint te laten zien dat dit een foutieve inschatting is.
Dus laten zei straks twee doelgroepen in de kou staan.
vandaar dat de ledenraad van de vereniging tevens de Raad van Advies vertegenwoordigd en dat die op zijn beurt een invloedrijke rol speelt in de besluitvorming van de stichting
De vereniging vertegenwoordigd daarmee de Erkenning en Herkenning van de gehele doelgroep om zo een einde te maken aan het verzanden in eilandjes door in plaats daarvan juist elkaar aan te vullen en te versterken van alle onderlinge verschillen.
Zodat de doelgroep daar baad bij heeft.

andere aanverwante thema’s

onze alg.
voorwaarde
aanmelden onze
organisatie
onze
partners
Raad van
Advies
onze
sponsoren

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008