lezing-presentatie


Door een activiteit of initiatief te ondersteunen, hopen wij dat deze zijn/haar doel bereikt.
H
ieronder een overzicht van de tot nu toe verrichte zaken.
 

2022

2020

2019

Bridge t bridge Arnhem

introductie nieuwe wimpel en Speld

2018

Bridge t bridge Arnhem

door een afbericht van een andere organisatie werden wij uitgenodigd de taak van.
een onderdeel op de “Bridge to Bridge over te nemen.
natuurlijk was dit kort dag en hadden we niet echt een idee wat het precies in hield.
behalve dat ons gezegd was dat het om een soort van “meet en greet” ging met een veteraan.
dus stuurde we naast actieve en een post actieve veteraan ook iemand mee van M-Management om hier aan bij te dragen.
de for is nog van voor de afwerking en drukte maar volgend jaar zullen we zeker duidelijk herkenbaar aanwezig zijn.
Des ondanks mogen we het zeker voor een eerste keer het een bescheiden succes noemen.

Meet&Greet WIK Rheden

op deze bijeenkomst vierde we niet alleen ons 10-jarig bestaan,
maar legde we vooral uit waarom we ons al zo lang inzetten.
daarnaast probeerde we natuurlijk ook leden en samenwerkende partijen te werven en dat is gelukt.
de meeting werd afgeloten met tekst en uitleg over de “Bridge to Bridge” waar wij dit jaar voor het eerst mee samen gaan werken.

radio interview

introductie veteranenwimpel en


2017

onze wimpels bestellen

met deze wimpel wil de stichting een eenduidige herkenbaarheid voor de veteraan en aanverwante organisaties en gelegenheden bieden.
het ontwerp van de wimpel lag al sinds 2013 klaar maar het was pas in 2016 dat de stichting hier een partij in vond die de kwaliteit en voorwaarde kon en wilde nakomen.

2016

aankondiging klas lezing wat is nou een militair?

voor een basisschool die zelf ook een lokaal oorlogsmonument hebben geadopteerd, heb ik uitgelegd hoe het komt dat er veteranen zijn en waarom een veteraan niet alleen maar een oude man is. tevens legde ik uit dat de Duitse bezetter van toen, plaats heeft gemaakt voor een trouwe bondgenoot en dat we met hen en vele andere landen nu alles doen om dergelijke situaties van toen tegen te gaan.

aankondiging lezing lezing over PTSS

Op een veteranen bijeenkomst in Rheden hield de stichting een lezing over trost en erkenning.
Doel van deze presentatie was niet zozeer dat ik over mijn ervaring vertelde, maar juist op basis van mijn verhaal de overeenkomsten van trost en verbondenheid van alle veteranen uit te dragen. Onder het mom “Vele Missies één veteraan”

vertegenwoordiging onze challenges
sit up-challenge presentatie

Doel van deze actie was de awareness over PTSS te stimuleren en daarmee benadrukken dat deze geen openingstijden kent.

PTSS heb je 24-7 en niet alleen tijdens kantooruren.
Terwijl de zorg in veel gevallen wel zo opereert.
dus zochten wij op een meet&greet evenement mensen voor onze sit-up-challenge waar we  steeds 7personen zochten die 24 sit-up wilde maken.

kranslegging presentatie wimpel(oude)

naast eigen initiatieven en samenwerking met andere initiatieven wil de stichting vooral ook een soort ambassadeur zijn voor, door en namens alle generaties.
dat betekent dat de stichting in heel veel gevallen aanwezig is op lokale en landelijke activiteiten.

2015

sticker actie de winnaar sticker actie

sticker actie: met de verkoop van stickers en de uitnodiging hier een foto van in te sturen om zo in aanmerking te komen voor enkele bescheiden cadeaus.
Heeft de stichting gemeend een bijdragen te willen leveren bij meer awareness en acceptatie van de veteranen onder elkaar.
Hoewel deze aktie tijdelijk en beperkt was zijn we toch van mening dat alle beetje helpen en zullen dus meer van dit soort projecten ondernemen.

2014

ons zorgkompas resultaten kompas

Deze website is simpel gezegd een informatiegids die je laat zien wat er in de veteranen zorg/hulp aanwezig is zonder daarbij rekening te houden met wat men in Den Haag of Doorn belangrijk vindt. Wij richten ons juist op de behoefte van onze doelgroep. Dus de Veteraan en het gezin er omheen, staat hierbij als uitgangspunt.
Het systeem is zo opgesteld dat het overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is. Bovendien biedt het de mogelijkheid om op- of aanmerkingen of zelfs aanvullingen aan te dragen.
Naar alle binnen gekomen berichten wordt serieus gekeken en aangepast of aangevuld daar waar gewenst.


het overzicht ziet u op basis van het bezoekers gedrag, dat sinds de oprichting in juni 2014, de behoefte aan informatie nog steeds toeneemt.
We zullen er dus alles aan blijven doen om ervoor te zorgen dat het kompas blijft groeien om zo aan de behoefte gehoor te geven.

2013
lezing over PTSS op een veteranen bijeenkomst in Lisse.

aankondiging lezing Lezing over PTSS

deelgenomen aan het NPO programma “Oorlog in mijn hoofd”

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008