Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Stichting M-Management heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht.
De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Stichting M-Management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Stichting M-Management garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel.
De informatie op deze site kan op ieder door Stichting M-Management gewenst moment worden gewijzigd.

Privacy verklaring

Stichting M-Management bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan zorgkompas.org worden verstrekt.
Deze gegevens worden opgenomen in het gebruikersbestand van zorgkompas.org voor verbetering van de dienstverlening.
Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

 Websites/informatie van derden

De links die op zorgkompas.org zijn aangebracht en die leiden naar websites van derden betreffen websites waarvoor Stichting M-Management op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Stichting M-Management is niet aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert.
Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Stichting M-Management de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Onze Privacy Verklaring is dan ook niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op zorgkompas.org zijn verbonden.
Indien wij gebruik maken van een website enof informatie die uw eigendom is en u hiervan niet gediend bent zullen wij op eerste vordering deze link verwijderen.
U dient echter wel enige vorm van bewijs mee te sturen waardoor wij kunnen zien dat u daadwerkelijk de eigenaar van deze website en/of informatie bent.

Auteursrecht

De op zorgkompas.org gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting M-Management. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel van inhoud op zorgkompas is toegestaan.

Cookies

Bij het gebruik van zorgkompas.org kunnen door Stichting M-Management cookies worden geplaatst.
Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van zorgkompas.org op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend.
Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser op de computer waarmee je zorgkompas.org bezoekt.

Cookies van derden

Zorgkompas.org kan gebruik maken van externe diensten waarmee we onze dienstverlening willen verbeteren aan u.
Mogelijk gebruiken deze externe diensten cookies, voor de desbetreffende privacy regelingen verwijzen wij u naar de afzonderlijke websites.

Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer

Stichting M-Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer.
Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens.
Vragen om inzage en wijzigingen in uw gegevens of klachten over privacy kunnen worden gericht aan:

Stichting M-Management Oranjeweg 139 6991WN Rheden Nederland

laatste update: 12-05-2014

Het zorgkompas voor Oriëntatie & Informatie.

Op het zorgkompas staat informatie te lezen over onderstaande onderwerpen:
Deze site is eveneens voorzien van minder urgente zaken zoals verenigingen of stichtingen die er te vinden zijn voor veteranen en/of militairen.
Laagdrempelige inloophuizen of veteranencafe’s voor bijvoorbeeld een praatje onder het genot van een kopje koffie.
Stap voor stap proberen we deze info ook in te richten op een precieze deel van de doelgroep.
Maar daar werken we nog aan.
Heeft u aanvullingen tips of andere inbreng?
dan zien wij die graag.

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008