van kan beter naar goed

2020

De defensie zorg kan en moet beter!
M-Management is van mening dat dit efficiënter en goedkoper kan,
als defensie hier zelf een verantwoordelijkheid in neemt.
Hoe en waarom leest u in dit rapport.

de inhoud van dit rapport hebben we in de jaren niet alleen met nieuws,
weetjes en projecten onder de aandacht gebracht.
van onze volgers en het VI,
maar ook aangeboden aan de IGK.
die op zijn beurt de inhoud bevestigde en aangaf
daar niets mee te kunnen.
omdat hij er niet is om beleid te veranderen.

IGK protocol IGK correspondentie

waarvan wij juist vinden dat hij juist de aangewezen persoon is
om dit op zijn minst aan de orde te kunnen stellen.

daarom willen wij ook graag uw mening betrekken
in het benadrukken van de noodzaak en behoefte
dat hier eindelijk eens iets mee moet gaan gebeuren.
wat vind u van onze volgende
6 stellingen

1
2
3
4
5
6

U kunt ons ook ondersteunen in dienst of product,
of ons vertegenwoordigen als lid of met het uitdragen van
erkenning en waardering aan onze doelgroep?

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008