Kosovo(KOS)

nëse jeni apo njihni një organizatë? nga ose nëpërmjet veteranëve,
ne duam të dëgjojmë nga ju.
kështu që ne mund ta promovojmë këtë

projektet tona mbështetëse
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008