Z.A.C.V. Beleid


Z.A.C.V.
overeenkomst
versie 2020
Middels deze overeenkomst verklaard ieder actief lid dat hij/ zij instemt met deze verklaring, en tevens en met toekomstige updates versies van zijn/haar functie omschrijving.

aanpassingen kunnen enkel en alleen met goedkeuring van de RvT en LR.

Zelfstandig:
Iedere vrijwilliger van M-Management heeft een functie of taak gekregen, deze functie is vertrouwelijk. Die functie of taak is opgesteld op basis van de huidige situatie en naar de kaders die op dat moment gelden.

M-Management verwacht dan ook dat u die taak of functie naar eer en geweten uitvoert en ten alle tijden op de hoogte blijft aangaande veranderingen en betrokken bent met die taak of functie.

Actief:
Van iedere vrijwilliger mag worden verwacht dat die zijn taken zo goed mogelijk uit voert, en zijn verantwoordelijkheid neemt. Geen zaken uitstellen en niets afschuiven naar iemand anders zonder daar duidelijk afspraken over te maken. Iedereen is en blijft zelf verantwoordelijk en kan daar op aangesproken worden ook als die zich daarbij heeft laten helpen door iemand anders.

Creatief:
Er zijn afspraken over beleid en aanpak , soms moet daarvan afgeweken worden. Bijvoorbeeld omdat iemand niet bereikbaar is of omdat het beleid of aanpak het zelf niet toe laat. Zoiets kan altijd een keer voorkomen maar de klus moet wel geklaard worden en dan moet er een oplossing gezocht worden. In alle gevallen moet die oplossing zo goed mogelijk aansluiten op de regels t.a.v. beleid en aanpak.
Bij twijfel beslist het management.

Verantwoordelijkheidsbesef:
Voor alles wat u doet of besluit geldt ten alle tijden dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw acties. u kunt deze verantwoordelijkheid nooit afschuiven op beleid en regels alleen, vandaar ook dat wij van u een creativiteit en zelfstandigheid verwachten, waarin wij van u betrokkenheid en toewijding verwachten om tot een resultaat te komen. u moet altijd kunnen uitleggen waarom u een besluit genomen hebt of waarom u juist gekozen heeft voor die oplossing als dat afwijkt van ons beleid of aanpak. Dit is niet alleen belangrijk om problemen te voorkomen, maar vooral ook een leer proces voor ons allemaal. Op die manier kunnen we flexibel en oplossins gericht werken en functioneren en dat komt ons gezamenlijke resultaat alleen maar ten goede.

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008