support Burendag

Burendag is de dag waarop buren jaarlijks gezellig samenkomen. Dit jaar is de behoefte aan samen zijn met elkaar groter dan ooit. Vier daarom ook nu weer Burendag, vier het veilig met elkaar op 25 september!

Er is genoeg te doen en je buurt wordt echt gezelliger als je elkaar kent. Zo maken we samen buurten leuker, socialer en veiliger. Doe jij ook op een veilige manier mee aan het initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds?

middels deze gelegenheid willen we ook graag ons buddykompas promoten en de doelstelling er van stimuleren.

2021

We hopen hiermee op een traditie dat steeds meer op lokaal niveau overgenomen.
Bedenk hoe mooi, warm en treffend het kan zijn om met zowel burgers als militairen één
en dezelfde gedachte van waardering en respect uit te dragen.

Wilt u ons aanvullen of versterken met het uitdragen van deze
blijk van eer en respect? Meldt u dan bij ons aan!

aanmelden Naar buddy
FB

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008