over ABP

ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheid en onderwijs.
Onze 2,8 miljoen deelnemers kunnen rekenen op vervangend inkomen bij pensionering,
arbeidsongeschiktheid en overlijden.

bent of kent u nog meer info tips?
meld die dan bij ons aan dan plaatsen we deze er graag bij.
omdat deze site het beste tot zijn recht komt als deze zo compleet mogelijk is

Opmerking &
klacht
het ABP Aanvragen

hoe was uw Ervaring met het ABP ;


Definanciële situatie van ABP(2017)
Uitleg over de tot standkoming van de dekkingsgraad, indexatie en jaarverslagen van het ABP zelf.

Heeft u recht op AOW?
Als u in Nederland woont, ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd. AOW is het basispensioen van de overheid voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt.
U ontvangt AOW tot uw overlijden van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Verandert de Pensioenregeling voor u?
De nieuwe regels moeten de pensioenen en pensioenpremies stabieler maken.
Ook moeten de regels zorgen voor een eerlijkere verdeling van mee- en tegenvallers over de generaties. Wat betekent dit concreet voor u?

Nieuwsberichten en Publicaties
Actueel nieuwsoverzicht van allerlei wijzigingen, verwachtingen en doelstellingen van het ABP in de media.

 ivm M.I.P.

 IVM M.A.P.

aanvraag voorziening

andere juridische thema’s

erkenning hulp & advies klachten
formulieren klachten

onze ondersteunende projecten

onze
projecten
buddy
kompas
promotie
store
© sinds 2008